Duurzaam ontwikkelen

Horizontaal is een samenwerkingsverband van leden die elkaar en anderen helpen zich te duurzaam ontwikkelen. Onze grondbeginselen hiervoor zijn gebaseerd op een leven lang ontwikkelen, nemen van eigen regie en het creeeren van solidariteit.

Oplossingen voor mijzelfOplossingen voor mijn bedrijf

Horizontaal

Leden
De leden van Horizontaal voeren opdrachten uit, die gericht zijn op: persoonlijk ondernemerschap, deelname aan- en duurzame ontwikkeling van mensen, medewerkers en ondernemingen in onze samenleving.

Mensvisie
Wij willen als coöperatie en als mens bijdragen aan een betere wereld door samen kansen te creëren voor mensen. Kansen, die betekenisvol meedoen in werk- en privéleven mogelijk maken.

 Cultuur
Wij willen een cultuur creëren waarin we eerlijk, open en onszelf kunnen zijn. Dit vraagt lef om na te denken over eigen handelen en lef om in gesprek te durven gaan met anderen over de kwaliteit van samenwerken en samenleven. We werken op basis van evenwaardigheid, waardering voor onderlinge verschillen en zijn steeds gericht op de ontwikkeling van ieders eigenwaarde.

 Organisatiefilosofie
Het werk binnen Horizontaal wordt georganiseerd en uitgevoerd door zelfsturing. Daarbij bepaalt ieder lid zelf de eigen inzet voor Horizontaal vanuit een gezonde balans van eigen interesses en kwaliteiten in relatie tot een goede verdeling van beschikbaarheid voor werk- en privéleven. Dit betekent, dat we steeds samen zoeken naar een evenwicht in de doelen van Horizontaal en de individuele doelen van de leden.

Eigen regie

22 feb 2018

Solidariteit

22 dec 2017


Coöperatie Horizontaal U.A.
Superstudios, Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

KVK: 67849296
BTW: 8571.98.014.B.01
Bank: NL53TRIO 0338 5670 11

Tel: 06-27047916
Email: info@horizontaal.org