Duurzaam ontwikkelen

Horizontaal vindt het belangrijk om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat wij meervoudige waardecreatie voor alle betrokkenen als een opgave voor onszelf beschouwen. Dat klinkt mooi, maar wat verstaan wij daar nu onder.

 

Meervoudige waardecreatie betekent voor ons, dat wij met- en voor onze leden en hun klanten willen bijdragen aan vier thema’s. In de eerste plaats willen we het opbouwen en onderhouden van goede sociale relaties bevorderen. Goede sociale relaties maken het volgens ons mogelijk om zinvol en met plezier mee te doen in de samenleving. In de tweede plaats wil Horizontaal stimuleren, dat onze leden en hun klanten de eigen talenten benutten en hun competenties, kennis, sociale- en persoonlijke vaardigheden versterken. Daarmee bevorderen we volgens ons het vermogen van een ieder om betekenisvolle bijdrages te kunnen leveren aan de eigen omgeving. Ten derde wil Horizontaal de leden en hun klanten ondersteunen in het verwerven van financieel vermogen om in eigen onderhoud en voortbestaan te kunnen voorzien. Tenslotte, willen wij bij dit alles verantwoord omgaan met mensen, natuur en milieu.

 

Alle betrokkenen betekent dat wij ervan uitgaan dat mensen en ondernemingen geen eilanden zijn, die kunnen bestaan zonder een maatschappij en een natuur waar zij uit kunnen putten. Duurzaam ontwikkelen betekent dan, dat wij binnen en buiten Horizontaal de belangen van alle betrokkenen zo evenwichtig mogelijk afwegen en honoreren. De betrokkenen van Horizontaal zijn dan niet alleen de leden, hun klanten en  de toeleveranciers, maar alle personen en groeperingen die intern en extern betrokken zijn bij Horizontaal of invloed (kunnen) hebben op of impact ondervinden van de activiteiten van Horizontaal.

 

De ambitie van Horizontaal op het gebied van duurzame ontwikkeling is hoog. Wij gaan het realiseren van deze ambitie graag aan met allen, die bij ons betrokken zijn en zijn aanspreekbaar op de resultaten.

Gerelateerde artikelen:
Informeel leren in de zorg

Coöperatie Horizontaal U.A.
Superstudios, Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

KVK: 67849296
BTW: 8571.98.014.B.01
Bank: NL53TRIO 0338 5670 11

Tel: 06-27047916
Email: info@horizontaal.org