Betekenisvol participeren

Participatie… iedereen heeft een betekenis bij de term en tegelijkertijd heeft het als begrip een hoog symbolisch gehalte.

Er bestaan vele definities en de vertaling naar de praktijk is afhankelijk van het domein waarin men acteert, evenals de wijze waarop het begrip participeren wordt ingezet: als middel of als doel.

Het begrip arbeidsparticipatie scoort binnen de literatuur en de beleidsstukken van de overheid en de wmo het hoogst. Echter zien we door de jaren heen de betekenis veranderen van een stem hebben naar verplicht meedoen. Welke betekenis geven we vanuit Horizontaal aan het begrip participeren?

 

De definitie van Krachtwerk (Wolf, J. 2016) in combinatie met de grondbeginselen van Horizontaal vormen het uitgangspunt voor de wijze waarop Horizontaal betekenis geeft aan het begrip participatie.

Participeren is het meedenken in besluiten en het (samen met anderen) uitvoeren van activiteiten, met het oog op het bereiken van doelen en het meedoen aan het maatschappelijk verkeer in al zijn facetten. Het gaat om meedoen, erbij horen en ertoe doen; een uitgangspunt dat in het verlengde staat van volwaardig burgerschap binnen alle levensdomeinen zoals die door de Emancipatieraad (1995) zijn gedefinieerd: het privédomein, het domein van werk, sociale zekerheid en voorzieningen en het domein van het sociale leven.

Participatie geeft structuur en zin aan het leven, biedt gelegenheid om competenties aan te leren en te versterken en bronnen te verwerven (inkomen, woonruimte, steun, etc.), maakt betekenisvolle  verbindingen met anderen mogelijk, versterkt gevoelens van eigenwaarde en is essentieel voor het ontwikkelen van een positieve identiteit. Via participatie krijgen mensen doorgaans kritische feedback van anderen en daardoor de gelegenheid zichzelf en hun gedrag beter te reguleren.

Meedoen en erbij horen vereisen wederkerigheid in relaties, het actief tegengaan van (zelf|)stigma en het (durven) loslaten van de winst en voordelen die verbonden zijn aan ziekte en handicaps.

In het begrip participatie komen alle kernwaarden van Horizontaal samen: het vraagt om solidariteit binnen alle drie hierboven genoemde levensdomeinen ten behoeve van alle burgers om hun (nieuw ontwikkelde) competenties in te kunnen zetten ten behoeve van het maatschappelijk verkeer.

Naast het recht van iedere burger om zich zijn-leven-lang te mogen ontwikkelen, vraagt het van de burger ondernemendheid en verantwoordelijkheid om zijn competenties in te zetten binnen de mogelijkheden van het maatschappelijke leven. Participatie vormt een essentiële schakel tussen duurzaam ontwikkelen en persoonlijk ondernemerschap.

Gerelateerde artikelen:
Recht op leren!

Coöperatie Horizontaal U.A.
p/a Streeperstraat 49
6371GL Landgraaf

KVK: 67849296
BTW: 8571.98.014.B.01
Bank: NL53TRIO 0338 5670 11

Tel: 06-27047916
Email: info@horizontaal.org