Xandra Haas

Mijn missie is het ontwikkelen, versterken en transformeren van mensen en organisaties om vanuit eigen regie zich duurzaam te kunnen ontwikkelen. Hierbij ligt mijn kracht om projecten te ontwikkelen, implementeren en in de praktijk te verankeren gericht op de ontwikkeling van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en ondernemend gedrag.

Met de werkervaring in crisissituaties in Afrika, langdurige HRM-, zelfontwikkeling en levenservaring verbind ik mensen met hun echte talenten, verbind ik de diversiteit van talenten met elkaar (teams) om deze weer te verbinden met de strategie van de organisatie. De praktijk heeft aangetoond dat dit zowel materiële als immateriële waarde oplevert. Hierbij gebruik ik een gezonde dosis lef, patroon doorbrekend denken en organisatiesensitiviteit. Doelen worden in concrete acties vertaald. Via een projectmatige aanpak worden met daadkracht de beoogde resultaten bereikt. Met respect voor ieder individu wordt de gevoelige snaar geraakt, waardoor mensen zelf in beweging komen vanuit hun eigen regie (“persoonlijk ondernemerschap”).

Als mens ben ik een warm, inspirerend persoon en verbinder die graag met collega’s samenwerkt om een goed product neer te zetten. Betrokkenheid bij individu, organisatie en maatschappij zijn essentieel voor mij. Authenticiteit, natuurlijk leiderschap en resultaatgerichtheid combineer ik met mens- en organisatiesensitiviteit, creativiteit en gezond verstand.

Horizontaal is voor mij de nieuwe organisatie waarin je jezelf mag zijn, vanuit passie, creativiteit en liefde kunt werken en samen ondernemen. Zo wil ik vanuit de samenwerking vanuit Horizontaal bijdragen een nieuwe “civiele economie” gebaseerd op het mensbeeld: de mens wil samen iets moois en groots voor elkaar krijgen waarbij iedere betrokkene met zijn echte talenten bijdraagt aan het geheel.

Onze oplossingen:

Ont-wikkelen naar groei

Wil je als bedrijf over 10 jaar nog succesvol zijn dan is volgens Xafier HRM het investeren in mensen essentieel om te kunnen groeien in een tijd waar duurzaam veranderen de enige zekerheid is. Het verbinden van strategie en de talenten van je mensen genereert groei in resultaat en ontwikkeling van mens en organisatie.

Meer informatie

Ont-wikkelen naar persoonlijk ondernemerschap

Om mensen te leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, gebruikt Xafier HRM de stappen naar Persoonlijk Ondernemerschap.

Meer informatie

Ont-wikkelen naar winst

Ontwikkelen naar winst creëert Xafier HRM door de mensvisie te koppelen aan de strategie en de organisatiedoelen. Hebt u inzichtelijk hoeveel winst uw personeel kan genereren door vanuit hun kracht en lerend vermogen innovatie te realiseren?

Meer informatie

Ont-wikkelen naar menselijke kracht

De passie en expertise van Xafier HRM, liggen in het ondersteunen van directies, managers, teams en medewerkers met het krachtiger maken van henzelf en hun medewerkers met als doel te komen tot vitale, lerende, succesvolle en duurzame arbeidsorganisaties.

Meer informatie
Contactgegevens:

Xandra Haas
Streeperstraat 49
6371 GL Landgraaf

Contactpersoon:
Xandra Haas


Gerelateerde artikelen:
Nieuws van Horizontaal

Coöperatie Horizontaal U.A.
p/a Streeperstraat 49
6371GL Landgraaf

KVK: 67849296
BTW: 8571.98.014.B.01
Bank: NL53TRIO 0338 5670 11

Tel: 06-27047916
Email: info@horizontaal.org