Ontwikkelingsgericht ondersteunen

 

Factsheet

Workshops OGO

Visie

Ontwikkelingsgerichte ondersteuning (OGO) richt zich op het ontwikkelen van het leervermogen van mensen met een afstand tot volwaardige participatie in de samenleving.

OGO helpt mensen om keuzes te maken op het gebied van wonen en/of werken, die aansluiten bij de eigen kwaliteiten en drijfveren, in combinatie met het ontwikkelen van denkvaardigheden. De denkvaardigheden geven mensen het vermogen om steeds opnieuw zelfstandig de passende taakvaardigheden te verwerven en te behouden. OGO versterkt daarmee de eigen regie van mensen, die nodig is om te participeren in de gewenste woon- en/of werksituatie.

Om OGO te borgen in de werkwijze van ondersteuners/begeleiders van mensen met een afstand tot participatie in wonen en/of werken zijn twee producten ontwikkeld:

  1. LeerWerkArrangement (LWA) OGO voor ondersteuners/begeleiders;
  2. LeerWerkArrangement (LWA) coach OGO voor coaches van ondersteuners/begeleiders.

In het kader van permanente deskundigheidsbevordering in OGO worden jaarlijks themabijeenkomsten georganiseerd en intervisiegroepen gefaciliteerd.

 Workshops

De workshops betreffen een onderdeel van de OGO methodiek of een relevant, aan OGO gelieerd, thema en bestaan uit:

  • Een inspirerende inleiding over het thema;
  • Bewerking van het thema vanuit de ervaring van de deelnemers aan de workshop in kleine groepen. Deze groepen worden begeleid door experts;
  • Expliciteren van de nieuwe kennis in een plenaire paneldiscussie met de experts. De uitkomsten worden in de vorm van een publicatie achteraf beschikbaar gesteld.
  • Een afsluitende netwerkborrel.

Duur van de workshops

De workshops worden gehouden van 13.00 – 16.30 uur, waarna een afsluitende netwerkborrel plaatsvindt.

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:
Contactpersoon:

Coöperatie Horizontaal U.A.
p/a Streeperstraat 49
6371GL Landgraaf

KVK: 67849296
BTW: 8571.98.014.B.01
Bank: NL53TRIO 0338 5670 11

Tel: 06-27047916
Email: info@horizontaal.org