Over Horizontaal

Mensvisie
Wij willen als coöperatie en als mens bijdragen aan een betere wereld door mensen te verbinden die samen iets moois en groots willen creëren waardoor betekenisvol participeren voor wie dit wil mogelijk wordt gemaakt.

Cultuur
Wij willen een cultuur creëren waarin we eerlijk, open, authentiek kunnen zijn. We het lef hebben om kwetsbaar te mogen zijn. We werken op basis van evenwaardigheid,
waardering voor de onderlinge verschillen en steeds gericht op de ontwikkeling van ieders eigenwaarde.

Organisatiefilosofie
We willen een nieuwe organisatie inrichten waarin het gedachtengoed van Frederic Laloux als leidraad mag dienen zoals hij dat beschrijft in zijn boek: “Reinventing Organizations”. De nieuwe organisaties die hij evolutionaire-cyane organisaties noemt omarmen.

Coöperatie Horizontaal U.A.
Superstudios, Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

KVK: 67849296
BTW: 8571.98.014.B.01
Bank: NL53TRIO 0338 5670 11

Tel: 06-27047916
Email: info@horizontaal.org