Over Horizontaal

ONZE VISIE
Onze samenleving zien we langzaam veranderen van een hiërarchische naar een zelforganiserende samenleving. Wanneer mensen de ruimte en de verantwoordelijkheid krijgen, kunnen zij het beste uit zichzelf en anderen halen. Hierdoor floreren zij en de samenwerkingsverbanden waarin zij werken en dragen zij tevens positief bij aan de samenleving. Daarom is het belangrijk dat het zelforganiserend vermogen van mensen wordt vergroot, waardoor mensen in hun kracht staan. Wie in zijn kracht staat en de verbinding maakt met de talenten van anderen realiseert synergie. Dat leidt tot duurzaam optimale prestaties en meer welzijn van alle betrokkenen . Heb dus het lef jezelf te zijn en ondersteun anderen hierin. Zo gaan we samen krachtig vooruit en dragen we optimaal bij aan onze samenleving.

Wil je …
… het optimale uit elkaar halen?
… de inzetbaarheid jezelf en anderen duurzaam vergroten?
… meer (maatschappelijke) betrokkenheid?
… flexibel inspelen op wat de markt vraagt?
… het ziekteverzuim verlagen?
… gezondheid bevorderen?
Vergroot dan het zelfsturend vermogen van alle betrokkenen

ONZE MISSIE
Mensen ondersteunen om vanuit hun kracht betekenisvol bij te dragen aan de samenleving. Individueel of in samenwerkingsverband.

WIE ZIJN WIJ
We zijn een platform van en voor mensen die een actieve bijdrage willen leveren aan een betere samenleving. Een samenleving waar iedereen vanuit hun kracht betekenisvol kan participeren. Wij geloven in zelforganisatie en samenwerking. Horizontaal verbindt mensen met diverse disciplines die het lef hebben zichzelf te zijn en anderen hierin willen ondersteunen. Onze kernwaarden zijn het nemen van eigen regie, een leven lang ontwikkelen en solidariteit. Door elkaar te ontmoeten, kennis te delen, kennis te ontwikkelen en expertise te bundelen, inspireren en ondersteunen we elkaar en onze opdrachtgevers.

ONZE WERKWIJZE
Als platform met verschillende disciplines versterken we elkaar en kunnen wij een integrale aanpak bieden die zelforganisatie vraagt. Wij zijn pas tevreden wanneer zelforganisatie en krachtig samenwerken vanzelfsprekend zijn bij álle betrokkenen. En de toegevoegde waarden ervan dagelijks worden ervaren door jezelf en anderen. Daarom besteden we veel aandacht aan de implementatie; we staan met onze voeten in de klei. We ondersteunen mensen in hun ontwikkeling om hun zelforganiserend vermogen te vergroten. En we zorgen er voor dat de omgeving erop ingericht wordt en mensen gefaciliteerd worden om de vertaling te maken naar toepassing in de praktijk.

Coöperatie Horizontaal U.A.
p/a Streeperstraat 49
6371GL Landgraaf

KVK: 67849296
BTW: 8571.98.014.B.01
Bank: NL53TRIO 0338 5670 11

Tel: 06-27047916
Email: info@horizontaal.org